HomepageNieuwsMissieMonumentHistorieMediaFoto'sBoek/DVDContact
Herdenking Tenerife
27 maart 1977 - 27 maart 2002


Op 27 maart 2002 is het 25 jaar geleden dat het vliegtuigongeluk op Tenerife plaatsvond. Voor nabestaanden en iedereen die zich betrokken voelt bij de slachtoffers en de nabestaanden van één van de ernstigste ongevallen uit de geschiedenis van de internationale luchtvaart zal op woensdag 27 maart a.s. een bijeenkomst plaatsvinden die zal bestaan uit een herdenking en een informeel samenzijn. Ook Koninklijke Luchtvaart Maatschappij n.v. voelt zich betrokken en ondersteunt dit initiatief door haar medewerking te verlenen aan de organisatie van deze herdenking. De Stichting stelt de ondersteuning van de KLM bijzonder op prijs en dankt de luchtvaartmaatschappij hiervoor.

De bijeenkomst draagt uitdrukkelijk een niet-openbaar karakter omdat groot belang gehecht wordt aan de privacy en de gevoelens van allen die de bijeenkomst willen bijwonen. Mensen die elkaar over het algemeen niet kennen, maar die met elkaar verbonden zijn door deze ingrijpende gebeurtenis. Om deze reden vindt er tevens een informeel samenzijn plaats na afloop van de herdenking.

Heel lang is er stilte over deze nationale ramp geweest, mede veroorzaakt door traumatische gevolgen en de enorme emoties die deze tragische gebeurtenis met zich mee hebben gebracht. Na een kwart eeuw is het hoog tijd een en ander met elkaar te delen, elkaar te steunen en onze dierbaren nu, na 25 jaar, weer te herdenken.

De afgelopen jaren zijn de nabestaanden van de slachtoffers van de Tenerife-ramp op een ongelofelijke wijze geconfronteerd met herinneringen aan de gebeurtenissen van toen. De recente aanslagen en ongelukken met vliegtuigen hebben bij veel nabestaanden, hulpverleners en andere betrokkenen opnieuw emoties opgeroepen. De gebeurtenissen ter zake hebben veel losgemaakt en dit is mede aanleiding het initiatief tot herdenking te nemen.

In de visie van de Stichting Nabestaanden Slachtoffers Tenerife betreft de nationale herdenking op 27 maart 2002 geen éénmalige gebeurtenis. Het staat de Stichting voor verschillende activiteiten te ontplooien om met elkaar te kunnen gedenken en verwerken. De oprichting van de Stichting is het initiatief van één van de nabestaanden, Jan Groenewoud, die door de ramp op Tenerife een groot deel van zijn familie verloor. Hij weet zich gesteund in dit initiatief ook door leden van andere families van slachtoffers.

Zaterdag 26 januari jl. heeft de hieronder afgebeelde advertentie gestaan in de landelijke dagbladen. De Stichting en de KLM zullen geen publiciteit zoeken anders dan om te bewerkstelligen dat allen die zich betrokken voelen op de hoogte zijn van de herdenking en tijdig kunnen reageren.

HERDENKING ONGEVAL TENERIFE

Op 27 maart 2002 is het 25 jaar geleden dat KLM-vlucht KL4805 op Tenerife verongelukte. Nabestaanden van slachtoffers van deze vlucht hebben het initiatief genomen deze ingrijpende gebeurtenis samen met KLM te herdenken. Op woensdag 27 maart 2002 zal daartoe voor personen die zich bij het ongeval betrokken voelen een bijeenkomst worden gehouden, die zal bestaan uit een herdenking en een informeel samenzijn.
Indien u de bijeenkomst, die omstreeks 12.00 uur begint, wilt bijwonen, verzoeken wij u dit onder opgave van de onderstaande gegevens vóór 12 februari 2002 schriftelijk te berichten aan:

Herdenking Tenerife
Postbus 222
2100 AE Heemstede

U gelieve de volgende gegevens te verstrekken:
de personen met wie u de bijeenkomst wilt bijwonen, en van u allen de naam, het adres, het telefoonnummer en de relatie tot het ongeval van 27 maart 1977.

U ontvangt omstreeks 6 maart 2002 een uitnodiging, waarin de locatie en het programma van de bijeenkomst op 27 maart 2002 zijn vermeld.

Stichting Nabestaanden Slachtoffers Tenerife Koninklijke Luchtvaart Maatschappij nv
Omstreeks 6 maart a.s. zullen aangemelde nabestaanden en betrokkenen een persoonlijke uitnodiging ontvangen waarin de locatie en het programma van de bijeenkomst zijn vermeld.

Stichting Nabestaanden Slachtoffers Tenerife
Postbus 222
2100 AE Heemstede
Nederland